• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Xã - Phường - Thị trấn
Ban Dân tộc
Địa chỉ :76 Lê Duẩn, P7, TP Tuy Hòa.
Số điện thoại :0573841126
Email :bandantoc.py@gmail.com
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top