• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Xã - Phường - Thị trấn
UBND Huyện Tây Hoà
Địa chỉ :TT Phú Thứ, Huyện Tây Hòa, Phú Yên.
Số điện thoại :0257.3578022 (SĐT: 0257.3578653 CNVP Đăng ký đất đai huyện Tây Hòa)
Email :thutuchanhchinhtayhoa.2017@gmail.com
Vui lòng chọn đơn vị ở menu bên trái hoặc Bấm chọn tra cứu trong khung tìm kiếm!
Top